aktualnosci › Programy lekowe

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.
W skład programu wchodzą:

  • kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia;
  • kryteria wyłączenia z programu;
  • schemat dawkowania leków;
  • sposób podawania leków;
  • wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu oraz koniecznych do monitorowania leczenia.

Aktualne załączniki do programów lekowych są publikowane wraz z każdym obwieszczeniem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych

KOSZTY LECZENIA
Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.

PLACÓWKI REALIZUJĄCE PROGRAMY LEKOWE
Informacje o placówkach realizujących program w poszczególnych województwach znajdują się na stronie informacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyLekowe lub są udzielane przez pracowników poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ.

JAK DOSTAĆ SIĘ DO PROGRAMU LEKOWEGO?
Po otrzymaniu specjalistycznej diagnozy lub w momencie kiedy wyczerpią się inne możliwości leczenia najczęściej pacjent jest kierowany do odpowiedniej placówki realizującej program. Chory może również we własnym zakresie zgłosić się do dowolnej takiej placówki. W celu zasięgnięcia informacji jak starać się o kwalifikację do programu najlepiej skontaktować się bezpośrednio lub telefonicznie z poradnią lub oddziałem zajmującym się programem.

Leczenie Pacjentów z chorobami nerek – program lekowy B.113 umożliwia terapię pacjentów z PChN przed rozpoczęciem dializ:

  • z eGFR poniżej 30

Celem terapii jest odroczenie w czasie dializoterapii i utrzymanie jakości życia chorych.
Farmakoterapia jest tu połączona z koniecznością utrzymania diety ograniczającej dzienne spożycie białka.
W ramach programu refundowany jest produkt leczniczy, w skład którego wchodzą ketoanalogi aminokwasów.

Wykaz placówek nefrologicznych.
Poniżej znajdziecie Państwo listę ośrodków, które obecnie prowadzą kwalifikacje do tej terapii.
Leczenie odbywa się na terenie oddziałów nefrologii lub w przychodniach nefrologicznych wymienionych poniżej placówek medycznych.

MAZOWIECKIE:
Warszawa – Szpital Bielański SP ZOZ – ul. Cegłowska 80
22 5690 470 / 196, 382

Warszawa – Wojskowy Instytut Medyczny – ul. Szaserów 128
261 816 278

Warszawa – Międzyleski Szpital Specjalistyczny – ul. Bursztynowa 2
22 4735 348

Warszawa – Szpital MSWiA – ul. Wołoska 137
47 722 15 52

Ciechanów – Specjalistyczny Szpital Wojewódzki – ul. Powst. Wielkopolskich 2
23 673 05 80

Radom – Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego – ul. Lekarska 4
48 361 53 00

PODLASKIE:
Białystok – Uniwersytecki Szpital Kliniczny – ul. Żurawia 14
85 740 94 60

DOLNOŚLĄSKIE:
Wrocław – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego – ul. Borowska 213
71 73 32 500

OPOLSKIE:
Opole – Uniwersytecki Szpital Kliniczny – Aleja Wincentego Witosa 26
77 452 08 14

WARMIŃSKO-MAZURSKIE:
Olsztyn – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – ul. Żołnierska 18
89 544 42 00

ZACHODNIOPOMORSKIE:
Szczecin – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony – ul. Arakońska 4
91 813 96 04

WIELKOPOLSKIE:
Poznań – Centrum Dializ Fresenius – Al. Solidarności 36
781 447 774

ŁÓDZKIE:
Łódź – SPOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego – ul. Pomorska 21
oddzial.nefrologii@barlicki.pl

Łódź – SPOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego – ul. Kopcińskiego 23
42 201 44 00

MAŁOPOLSKIE:
Kraków – Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki – ul. Jakubowskiego 2
12 400 28 50

POMORSKIE:
Gdańsk – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – ul. Smoluchowskiego 17
58 584 47 06

Słupsk – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusz Korczaka – ul. Hubalczyków 1
59 846 01 13

PODKARPACKIE:
Rzeszów – Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej – ul. Lwowska 60
17 866 44 44 , 17 866 44 18

ŚLĄSKIE:
Katowice – Samodzielny Publiczny Szpital im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – ul. Francuska 20-24

LUBELSKIE:
Lublin – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPOZ – Al. Kraśnicka 100
81 537 46 97 , 81 537 41 71 , 81 537 42 61 , 81 532 26 30

Lublin – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 – ul. dr K. Jaczewskiego 8
81 718 21 21 , 81 724 46 28 , 81 724 45 38

KUJAWSKO-POMORSKIE:
Bydgoszcz – Centrum Dializ Fresenius – ul. Szpitalna 19
52 361 49 60

Wykaz wszystkich ośrodków, które posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, można odnaleźć pod linkiem: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyLekowe

Program lekowy B.113 „Leczenie Pacjentów z chorobami nerek” umożliwia terapię  pacjentów z PChN przed rozpoczęciem  dializ z eGFR poniżej 30. Celem terapii jest odroczenie w czasie dializoterapii i utrzymanie jakości życia chorych. Farmakoterapia jest tu połączona z właściwym postępowaniem dietetycznym. W ramach programu lekowego B.113, refundowany jest preparat leczniczy, w skład którego wchodzą ketoanalogi aminokwasów.Więcej informacji na temat mechanizmu działania ketoanalogów  w połączeniu z dietą niskobiałkową można znaleźć w sekcji: WEBINARY.